שינוי בהנחיות בניה - מבנים 11 ו- 13 אילת

תוכנית 2/ 03/ 136/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מבנים 11 ו- 13 אילת
מספר: 2/ 03/ 136/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הריסת מבנים בקומת עמודים
ב. בנית 70 יח"ד במקום 64 יח"ד מאושרות
ג. בנית דירות סטודיו בקומת העמודים של בנינים 11,13
ד. בנית 10 קומות מלאות במקום 8 קומות ע"ע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
רחוב הספורטאים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1780. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 179. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1990.
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1990
קבלת תכנית20/07/1989