שינוי בהנחיות בניה - מגרש מס' 20

תוכנית 14/ 02/ 100/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש מס' 20
מספר: 14/ 02/ 100/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין מ- 5 מ' ל- 3.2 מ' - לאורך קטע
מבנה קיים כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב תמר 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38572חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1992.
פרסום לאישור ברשומות05/07/1992תאריך פרסום: 05/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4022. עמוד: 3806. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3974. עמוד: 2084. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1991.
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1991
קבלת תכנית27/02/1991