שינוי בהנחיות בניה - מגרש 1021/3 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש 1021/3 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ממגרש חד משפחתי לדו-משפחתי,
שינוי בשטח תכנית מינימלית ושינויים באחוזי וקוי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1173. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1988
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1987תאריך פרסום: 28/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3453. עמוד: 1721. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1987תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1987.
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1987
קבלת תכנית03/02/1987