שינוי בהנחיות בניה - מגרש 1061 ו- 1061/3 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש 1061 ו- 1061/3 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד חלוקה 1061/3 , 1061 והפיכתם
למגרש אחד דו משפחתי ב/ 1061, ג/ 1061.
ב. קו בניין צדדי בקיר משותף יהיה - 0.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. עמוד: 3779. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1989
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1989.
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1303. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה23/01/1989
קבלת תכנית04/01/1989