שינוי בהנחיות בניה - מגרש 61 - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש 61 - אופקים
מספר: 23/ 03/ 107/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בחלקה 61 - שינויים באחוזי הבניה ובקוי בניין
ע''י תוספת בניה, שטח בניה מ- % 30 ל- % 69.
ב. חלקה 8 - שינוי בקו בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 15שכונת בן-גוריון - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1989תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. עמוד: 1334. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1989
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/1989
פרסום להפקדה ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3702. עמוד: 4338. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/1989תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1989. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1989. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1989.
החלטה בדיון בהפקדה23/01/1989
קבלת תכנית15/11/1988