שינוי בהנחיות בניה - מגרש 69 - אזור תעשיה

תוכנית 22/ 03/ 104/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש 69 - אזור תעשיה
מספר: 22/ 03/ 104/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי בניה מותרים מ- %40 ל- %60 בקומת
קרקע, אחוזי בניה בקומה שניה ולסככות פתוחות -
ללא שינוי.
ב. קביעת קו בנין צדדי ואחורי ""0 מ' עבור סככות
פתוחות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
אזור תעשיה
גוש: 39576 חלקה 69 / א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק69
39583חלק19-20, 60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4103. עמוד: 2364. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1993
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4076. עמוד: 1279. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/1992
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1992
קבלת תכנית09/02/1992