שינוי בהנחיות בניה - מגרש 70

תוכנית 21/ 03/ 102/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש 70
מספר: 21/ 03/ 102/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים על ידי שינוי בהנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
מקום: רחוב סיני 75

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1895חלק70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 45שכונת אלבז סיני - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/10/1994
קבלת תכנית19/06/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700416/04/2007