שינוי בהנחיות בניה - מגרש 76

תוכנית 22/ 03/ 104/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש 76
מספר: 22/ 03/ 104/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קוי בנין עבור סככות פתוחות והתאמתם
למציאות ללא שינויים בשאר המגבלות והנחיות
הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1995.
פרסום לאישור ברשומות23/03/1995תאריך פרסום: 23/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4292. עמוד: 2621. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1994תאריך פרסום: 16/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4183. עמוד: 1558. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/12/1993
החלטה בדיון בהפקדה02/08/1993
קבלת תכנית15/02/1993