שינוי בהנחיות בניה - מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת אחוזי בניה ושינויים בקו בנין באזור מגורים א'
(מגרשים 76 עד 127 כולל).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
ישוב: לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3135כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/1995תאריך פרסום: 25/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4307. עמוד: 3396. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/03/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1992תאריך פרסום: 30/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3968. עמוד: 1949. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1991.
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1991
קבלת תכנית29/04/1991