שינוי בהנחיות בניה - מושב נוה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מושב נוה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות בניה באזור מגורים - הגדלת אחוז הבניה כמפורט בסעיף 8.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח

תיאור המיקום:
ישוב: נוה מבטח
גוש: 5007 חלקות: 20 - 27 ו- 47
חלקי חלקות : ,28 ,31,48,50,51
גוש:5008 חלקות:31 -26 ו- 60
חלקי חלקות 57

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5007חלק20-28, 31, 47-48, 50-51
5008חלק26-31, 47-48, 50-51, 57, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 136/ 2מושב נוה מבטחכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/1995תאריך פרסום: 17/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4328. עמוד: 4641. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1995
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1995תאריך פרסום: 23/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4292. עמוד: 2621. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/01/1995
קבלת תכנית26/10/1994