שינוי בהנחיות בניה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 67/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 67/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במגבלות בניה בבניה קיימת (אחוזי וקוי בנין)
להטבת דיור ע"י תוספות סטנדרטיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1302. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים29/01/1989
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/1988
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/1988תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1988. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2017. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1987
קבלת תכנית21/10/1987