שינוי בהנחיות בניה - רחוב מונטיפיורי שכונה א' - באר - שבע

תוכנית 5/ 03/ 107/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - רחוב מונטיפיורי שכונה א' - באר - שבע
מספר: 5/ 03/ 107/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות בניה וקביעת הנחיות בניה חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רחוב מונטיפיורי - שכונה א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38023חלק1-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1994.
פרסום לאישור ברשומות24/11/1994תאריך פרסום: 24/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4263. עמוד: 872. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1994תאריך פרסום: 30/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4227. עמוד: 41137. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/1994
החלטה בדיון בהפקדה07/03/1994
קבלת תכנית26/07/1993