שינוי בהנחיות בניה - שינוי קו בנין אחורי

תוכנית 23/ 03/ 102/ 43/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - שינוי קו בנין אחורי
מספר: 23/ 03/ 102/ 43/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי (דרומי) מ- 5 מ' ל- 0 מ'
עבור מקלט בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
אזור התעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות14/02/1991תאריך פרסום: 14/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3845. עמוד: 1290. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1991
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1990תאריך פרסום: 11/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3773. עמוד: 3076. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1990.
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1990
קבלת תכנית11/01/1990