שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות בניה ותאום כללי מתכנית מפורטת מאושרת
של שכונה 10 על ידי קביעת הנחיות בניה
ותנאים כלליים חדשים בתכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240שכונה 1 + שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 235. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים02/10/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/10/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/1989
פרסום להפקדה ברשומות18/04/1989תאריך פרסום: 18/04/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3651. עמוד: 2729. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1989.
החלטה בדיון בהפקדה20/02/1989
קבלת תכנית04/09/1988