שינוי בהנחיות בניה

תוכנית 14/ 03/ 102/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה
מספר: 14/ 03/ 102/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צידי בחזית מזרחית לאורך חדר באורך
3.4מ' ל- 1.9מ' במקום 3.00מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רח' תאשור מס' 18

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1992. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1992. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1992. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/04/1992תאריך פרסום: 30/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3998. עמוד: 2868. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1991תאריך פרסום: 17/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3932. עמוד: 221. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 01/09/1991.
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1991
קבלת תכנית16/05/1990