שינוי בהנחיות בניה.

תוכנית 3/ 02/ 101/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה.
מספר: 3/ 02/ 101/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות בניה לשטחים מסחריים. 32.059 דונם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד, רובע ו'-רחוב דב גור פינת רחוב שלמה בר יוסף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2457חלק38-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1987תאריך פרסום: 30/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3476. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית29/08/1987