שינוי בהנחיות וזכויות הבניה - בית מס' 698

תוכנית 2/ 03/ 135/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות וזכויות הבניה - בית מס' 698
מספר: 2/ 03/ 135/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות ומגבלות בניה באזור מגורים ג' קיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
גבולות התכנית:
צפון - שביל להולכי רגל
דרום - בנין מס' 652
מזרח - חניה ציבורית
מערב - בניין מס' 682

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40025חלק135
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4216. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. עמוד: 2331. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1999
קבלת תכנית17/11/1998