שינוי בהנחיות ומגבלות בניה (מגרש 240) עומר

תוכנית 14/ 03/ 117/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות ומגבלות בניה (מגרש 240) עומר
מספר: 14/ 03/ 117/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה במגרש 240 באזור מגורים א' על ידי שינויים בזכויות
בניה וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומראקליפטוס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38577חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1733. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/08/2001
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3456. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2001
קבלת תכנית12/07/2000