שינוי בהנחיות עיצוב גגות

תוכנית 5/ מק/ 2012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות עיצוב גגות
מספר: 5/ מק/ 2012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות עיצוב למחסנים, גגות וגדרות וביטול הנחיות לפרגולות באזור בנה ביתך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע שכונת נאות לון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100215חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2000תאריך פרסום: 04/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4939. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים01/11/2000עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/05/2000תאריך פרסום: 14/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4879. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/2000עיתון: עיתון יומי.