שינוי בהנחיות - פרגולות + סככה לרכב - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות - פרגולות + סככה לרכב - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת להנחיות בניה - פרגולות וסככות לרכב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
38561חלק
38566חלק
38587חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2784. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1989
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/1988
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1988. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1988. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1988.
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2616. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1988
קבלת תכנית08/03/1988