שינוי בהסדרי תנועה וחניה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 14431/ 92

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהסדרי תנועה וחניה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 14431/ 92
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי בהסדרי תחבורה עפ"י נספח בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק21, 47-48, 100, 122, 124, 131
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14431תחנת תדלוק בכניסה לכפר כנאכפיפות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100102/01/2011