שינוי בזכויות בניה במגרש 82 באזור התעשיה

תוכנית 22/ 03/ 104/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה במגרש 82 באזור התעשיה
מספר: 22/ 03/ 104/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות ובהנחיות הבניה במגרש מס' 82 באזור
התעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2000תאריך פרסום: 20/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4856. עמוד: 2670. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 57. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה22/03/1999
קבלת תכנית17/06/1998