שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהט

תוכנית 17/ 02/ 223/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהט
מספר: 17/ 02/ 223/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה גורפת לאזור מגורים וקביעת זכויות והנחיות בניה לשטח לבנייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
גושים / חלקות:
גוש: 100231/12, 100225/1, 100487, 100452, 100426, 100425, 100423, 100420, 100418, 100226, 100231/8, 100231, 100231/1, 100225, 100231/11, 100231/3, 100231/10, 400102, 400101, 100623, 100489, 100488

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק
100226חלק
100231חלק
100418חלק
100420חלק
100423חלק
100425חלק
100426חלק
100452חלק
100487חלק
100488חלק
100489חלק
100623חלק
225001חלק
231001חלק
231003חלק
231008חלק
231010חלק
231011חלק
231012חלק
400101חלק
400102חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 260שכונה 19 - 20 ברהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 9שכונה 29שינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 5שכונה 33 -א' ברהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 6שכונה 18 - רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 7שינוי לתכנית מתאר - הרחבת שכונה 17,רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 8שינוי לתכנית מתאר - הרחבת שכונה 18 רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 11להסדיר שטח למגורים א' ולבנייני ציבור שכונה 18שינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 10שכונה 38שינוי
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 196שכונה 29 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 189שכונות 30 31 - רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 3שכונה 15 רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 2תכנית מתאר רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 243שכונה 20 רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 245/ 1שכונה 21 רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 246שכונה 34 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 252שכונה 33 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 257שכונה 4 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 259/ 1שכונה 19 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 258שכונה 5 רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 262שכונה מספר 28 רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 261/ 1שכונה 22 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 263שכונה 7 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 300שכונה 8 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 344שכונה מס' 18 רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 345שכונה 17 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 354שכונות 26 , 27 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 353שכונה 13 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 350שכונה 15 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 347מגרשים א', ב', ד' - שכונה 25 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 355שכונה 9 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 358שכונה 3 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 377שכונה 32 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 375מסגד ליד שכונה 28 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 380שכונה 25 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 389שכונה 1 ו- 2 רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4014. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1628. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2004
קבלת תכנית14/05/2002