שינוי בזכויות בניה מגרש 86 רחוב חרצית 7

תוכנית 14/ 03/ 117/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה מגרש 86 רחוב חרצית 7
מספר: 14/ 03/ 117/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויי קווי בנין והגדלת שטח חניה ובנית חניה מקורה.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת שטח חניה מ- 25.5 מ"ר ל- 42 מ"ר.
2. בניית חניה מקורה ובניית קירות מסביב.
3. קביעת קוו בניה לפרגולה אחורית.
4. הנחיות לעיצוב אדריכלי.
5. הנחיות בינוי.
6. קביעת התנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרחרצית

תיאור המיקום:
רחוב חרצית 7
קואורדינטה X 186390
קואורדינטה Y 575360

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576חלק86217
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6003. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2246. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/07/2009
קבלת תכנית30/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100523/05/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים121230/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901509/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה