שינוי בזכויות בניה משעול פיקוס 3, 4 מערב 6 אילת

תוכנית 2/ 03/ 202/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה משעול פיקוס 3, 4 מערב 6 אילת
מספר: 2/ 03/ 202/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות ומגבלות בניה על מנת לאפשר הגדלת יחידות דיור
ותוספת מרתפים בחללים קיימים מתחת למבנים הקיימים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי זכויות הבניה: כמפורט בטבלת זכויות הבניה ובנספח הבינוי.
- שינוי מספר הקומות: מותר שתי קומות מעל לקרקע, מוצע 3 קומות מעל לקרקע וקומת מרתף.
- שינוי מרווחי בניה.
- שינוי בהוראות בינוי.
- קביעת הנחיות בינוי עפ''י נספח הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
משעול פיקוס מס' בית 3, 4
מערב 6
קואורדינטה מערב מזרח- Y 385675
קואורדינטה דרום צפון - X 193300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40081חלק22
40091חלק107, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילתשינוי
תוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילתכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 51. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
לא הוגשו התנגדויות08/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 968. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/09/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2008
קבלת תכנית11/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900107/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה