שינוי בזכויות בניה רח' משעל דוד פנקס שכ' יא'

תוכנית 5/ 03/ 117/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה רח' משעל דוד פנקס שכ' יא'
מספר: 5/ 03/ 117/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות ומגבלות בניה למגרש מס' 126.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שכ' יא' - רחוב משעול דוד פנקס 1 / 21, 2 / 21
מגרש - 126
גושים: 38105 (בהסדר)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1789. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט24/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/2006
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1997.
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1996תאריך פרסום: 08/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4440. עמוד: 4690. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1996
קבלת תכנית14/05/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006