שינוי בזכויות בניה רח' רבקה - שכונת נחל עשן באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה רח' רבקה - שכונת נחל עשן באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי בניה במגרש B/138 אזור מגורים א' על ידי
הגדלת זכויות הבניה ללא שינויים בקוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערבקה

תיאור המיקום:
מקום: שכונת נחל עשן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38167חלק69
38169כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3414. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/01/2004תאריך פרסום: 15/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5264. עמוד: 1599. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית25/09/2000