שינוי בזכויות בניה - בית מס' 541/2 שכונת יעלים

תוכנית 2/ 03/ 135/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - בית מס' 541/2 שכונת יעלים
מספר: 2/ 03/ 135/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגלבות בניה חדשות, כולל תוספת קומה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40052כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
קבלת תכנית12/12/2001