שינוי בזכויות בניה - היוזם: ישיבת מגן ישראל

תוכנית 22/ 03/ 102/ 105/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - היוזם: ישיבת מגן ישראל
מספר: 22/ 03/ 102/ 105/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח למוסד בהסכמת בעלים
על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 105שינוי יעוד מאזור מגורים א' ודרך לאזור מבני ציבור מוסד חינוכי - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1930. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית16/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3757. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2002
קבלת תכנית15/03/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/01/1999