שינוי בזכויות בניה - מגרש 140 שכונה ו' באר - שבע

תוכנית 5/ 03/ 191/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - מגרש 140 שכונה ו' באר - שבע
מספר: 5/ 03/ 191/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת חדר בגודל של 19.7 מ"ר לדירה מס' 24/7 בקומה ד'.
ב. קירוי מרפסת עם גג רעפים באותה דירה בגודל של 33.0 מ"ר.
ג. הוספת חדר בגודל של 19.2 מ"ר לדירה מס' 26/7 בקומה ד'.
ד. הוספת מצללה מעץ בגודל של 18.38 מ"ר באותה דירה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעח"ן

תיאור המיקום:
שכונה ו',

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38352חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 191שכונה ו' 03-04 שלב א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1998. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1604. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית03/12/2001