שינוי בזכויות בניה - רחוב אברהם אמיר שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 202/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב אברהם אמיר שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 202/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים במגרש מגורים א' (קיים) על ידי תוספת שטחי שרות לצורך
הגדלת המרתף.
ב. הסדרת קווי בניין בהתאם לבניה קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאמיר אברהם

תיאור המיקום:
מקום: שכונת רמות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 202תכנית מפורטת שכונה "האנדרטה" רמות באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1997. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2007
החלטה בדיון בביטול הפקדה18/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2032. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/08/2004
קבלת תכנית01/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48528/02/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401123/08/2004