שינוי בזכויות בניה - רחוב אסף הרופא שכונה ב' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 169/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב אסף הרופא שכונה ב' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 169/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה במגרש מגורים באזור מגורים ב'
ע"י שינויים בזכויות הבניה, בהנחיות הגבלות בניה ושינוי בקוי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאסף הרופא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק57104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 169/ 6שכ' ב'-שיכון ציבורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
קבלת תכנית16/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006