שינוי בזכויות בניה - רחוב גידם שיכון דרום

תוכנית 5/ 03/ 116/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב גידם שיכון דרום
מספר: 5/ 03/ 116/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה למטרות שרות ושינוי קווי בניין
במגרש הנמצא באזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שיכון דרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38032חלק4250
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 116/ 6שיכון דרום - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 630. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 136. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2002
קבלת תכנית01/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400706/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים24529/10/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200713/05/2002