שינוי בזכויות בניה - רחוב שמואל רודנסקי - נחל עשן - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 209/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב שמואל רודנסקי - נחל עשן - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 209/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה במגרש 24B ,באזור מגורים א', ע"י שינויים בזכויות והנחיות בניה, בנספח בינוי סטנדרטי ושינוי בקווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענחל עשן

תיאור המיקום:
רח' שמואל רודנסקי 98, שכונת נחל עשן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38164חלק1-262
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 72/ 2שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות09/12/2008תאריך פרסום: 09/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5879. עמוד: 1041. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/10/2008
החלטה בדיון באישור תכנית03/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 764. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/11/2007
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
קבלת תכנית06/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה