שינוי בזכויות בניה - שינוי יעוד שטח לבנין מגורים - קומה אחת - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בזכויות בניה - שינוי יעוד שטח לבנין מגורים - קומה אחת - שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למגורים קומה אחת או קוטג' שטח ציבורי פתוח דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101/ 2שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2155. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים24/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1980. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1980
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1980. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1980.
פרסום להפקדה ברשומות19/06/1977תאריך פרסום: 19/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2335. עמוד: 1691. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה28/02/1977
קבלת תכנית10/02/1977