שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה זאב רחוב פינת זבוטינסקי אשר ברש - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 192/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה זאב רחוב פינת זבוטינסקי אשר ברש - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 192/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בקוי בניין ללא שינויים בזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעיוהנה ז'בוטינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38138כל הגוש
38190כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2006
קבלת תכנית25/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006