שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה המרביים למטרה עיקרית עבור דירות מס' 58/2 ו- 58/3.
2. הגדלת פתח בחזית דרומית בדירה מס' 58/2 ( הפיכת חלון לדלת).
3. קביעת קוי בניין עבור סככה בדירה מס' 58/3.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונת נווה מנחם, רח' המלכים 58

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
37178חלק8278-80
38176חלק85
38404חלק37
38405חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 206/ 16שינוי בזכויות בניה - נחל עשןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 465. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3834. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית17/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600223/01/2006