שינוי בזכויות בניה - שכ' ה' באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 113/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - שכ' ה' באר שבע
מספר: 5/ 03/ 113/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות בניה ע"י תוספת בנייה בקומת העמודים
לחלק מהדירות שבקומה א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שכונה ה' - שד' יעלים מס' 26 - 10.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38068חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1641. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט24/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות24/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1995תאריך פרסום: 16/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4352. עמוד: 582. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/09/1995.
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1995
קבלת תכנית01/05/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006