שינוי בזכויות בניה -- רובע רמות רבתי - מגרש 51 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 199/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה -- רובע רמות רבתי - מגרש 51 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 199/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שטח לבניה תוספת יחידות דיור,
ביטול מרתף ושינויים בהנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע

תיאור המיקום:
מקום: רחוב פרופ' שמשון עמיצור

גוש: כתף באר שבע 6 חלק מחלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 199/ 1רובע רמות רבתי - מתחם 1 (חלק צפוני)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3817. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2004. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1758. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית02/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003