שינוי בזכויות בניה, יוקנעם עילית

תוכנית גנ/ 17132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה, יוקנעם עילית
מספר: גנ/ 17132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה באזור מגורים א1 על פי ג/ במ/ 55 שבהם לא היה שינוי בזכויות במסגרת תוכנית מפורטת מאוחרת לג/ במ/ 55

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11070חלק17-18, 31-36, 38-64, 68, 7030, 65, 67, 69
11071חלק1
11072חלק1-10, 5051
11073חלק49-52, 71
11079חלק1
11080חלק1
11081חלק1-2
11082חלק2
11083חלק20-33, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 99-100, 103
11084חלק17-26, 51, 53, 55, 57, 59, 6127
11085חלק1
11086חלק32-3435
11093חלק36, 40-43, 55, 207, 211, 213
11109חלק12
11835חלק24-3419-23
12088חלק106-107
12089חלק40
12565חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 55(מחוז הצפון) ג / 1142 ב"מ מחוז חיפה. יקנעם דרום - אתר חרום.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2633. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/01/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2603. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/03/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2007
קבלת תכנית08/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה