שינוי בזכויות בניה

תוכנית 3/ 02/ 101/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בזכויות בניה
מספר: 3/ 02/ 101/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות הבנייה למגרשים המיועדים למלונאות
ונופש בהם יבנו אך ורק בתי מלון בהתאם לקריטריונים
של משרד התיירות בלבד, על ידי שינוי הוראות תכנית
מס' 3 / 02 / 101 / 44

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2002חלק1-3, 84, 6-7, 9-11
2003חלק1, 63-5, 7-8, 11-12, 18-19
2017חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/1997תאריך פרסום: 03/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4528. עמוד: 3703. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/1997
החלטה בדיון באישור תכנית17/02/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות17/02/1997
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4546. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה11/03/1996
קבלת תכנית19/11/1995