שינוי בזכויות הבניה - שכונת שער העיר היוזם: סנפיר השקעות בע"מ

תוכנית 25/ 03/ 102/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות הבניה - שכונת שער העיר היוזם: סנפיר השקעות בע"מ
מספר: 25/ 03/ 102/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
ישוב: דימונה
שכונת שער העיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39513כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1997תאריך פרסום: 09/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4595. עמוד: 880. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים04/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/08/1997
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1997תאריך פרסום: 13/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4521. עמוד: 3447. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/04/1997.
החלטה בדיון בהפקדה07/04/1997
קבלת תכנית27/11/1996