שינוי בחלוקת המגרשים ובהוראות הבניה בשכונת "יד לבנים" בדאלית אל כרמל.

תוכנית עד/ 202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בחלוקת המגרשים ובהוראות הבניה בשכונת "יד לבנים" בדאלית אל כרמל.
מספר: עד/ 202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- פיתוח שכונה של בתים דו-משפחתיים בבניה צמודת
קרקע.
- שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' .
- שינוי חלוקת המגרשים.
- קביעת הוראות בניה ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהרכס הכרמלדאלית אל-כרמלדאלית אל-כרמל

תיאור המיקום:
ישוב: דאלית אל-כרמל
שכונת יד לבנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11520חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1998תאריך פרסום: 20/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4646. עמוד: 3737. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית18/02/1998
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1997.
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1997תאריך פרסום: 30/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4580. עמוד: 194. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1996
קבלת תכנית08/05/1996