שינוי בחלוקת המגרשים וחדרי ארוח, שינוי למתאר, יבניאל

תוכנית ג/ 10578

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בחלוקת המגרשים וחדרי ארוח, שינוי למתאר, יבניאל
מספר: ג/ 10578
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי חלוקת המגרשים ואת מערכת הדרכים הקבועים
בתכנית ג / 8971.
ב. קביעת אפשרות לכלול 2 יחידות אירוח לכל יחידת
מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17370חלק3-4
17371חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1999תאריך פרסום: 06/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4829. עמוד: 1553. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3338. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/06/1998
קבלת תכנית03/02/1998