שינוי בחלוקת שטחי השירות, שינוי הוראות בדבר בניית מצללות

תוכנית צש/ מק/ 8/ 21/ 32/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בחלוקת שטחי השירות, שינוי הוראות בדבר בניית מצללות
מספר: צש/ מק/ 8/ 21/ 32/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בחלוקת שטחי השירות המותרים בכל מגרש למגורים.
ב. שינוי הוראות בדבר בניית מצללות.
ג. שינוי בקווי הבניין.
ד. שינוי גובה הגדר בגבולות המגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורדעין ורד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7801חלק10-12, 20, 69-71, 74, 9658-59
7818חלק7, 10-12, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 8/ 21/ 33יעוד שטח לשכונת מגוריםשינוי
תוכניתצש/ 8/ 21/ 32.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/2005תאריך פרסום: 31/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5402. עמוד: 2871. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2005תאריך פרסום: 21/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. עמוד: 2087. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר06/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200501306/03/2005