שינוי בינוי בשכונת ההרחבה - קיבוץ גבעת ברנר.

תוכנית בר/ מק/ 255/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בינוי בשכונת ההרחבה - קיבוץ גבעת ברנר.
מספר: בר/ מק/ 255/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התרת מעקה בנוי להסתרת מתקנים על הגג בגובה 1.80 מעל הגג הבנוי בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62אא5 לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי גוון רעפי חרס או בטון מותרים מאדום טרה קוטה לאפור בסמכות הועדה המקומית, ע"פ סעיף 62 א א 5 לחוק התכנון והבניה.
ג. התרת גגות שטוחים בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62אא5 לחוק התכנון והבניה.
ד. הוספת הנחיות בנושא התקנת קולטי שמש בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62אא5 לחוק התכנון והבניה.
ה. הגדלת תכסית מ % 40 ל % 45 באזור מגורים א' ומ % 35 ל % 40 באזור מגורים א 1 בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62 א א 9 לחוק התכנון והבניה.
ו. התרת בניית פרגולה בשטח המוגדר ע"פ חוק התכנון והבניה בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62אא5 לחוק התכנון והבניה.
ז. התרת בניית חצר משק מקורה מעבר לקו בנין אחורי עד קו בנין אחורי "0", במסגרת שטחי השרות המותרים, בסמכות ועדה מקומית ע"פ סעיף 62אא5 לחוק התכנון והבניה.
ח. התרת העברת שטחים עיקריים ושטחי שרות על קרקעיים למרתף, במסגרת זכויות הבניה המותרות, בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62אא9 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
א. התרת מעקה בנוי בגובה 1.8 מעל הגג הבנוי להסתרת מתקנים על הגג.
ב. שינוי גוון רעפי חרס או בטון מותרים מאדום טרה קוטה לאפור.
ג. התרת גגות שטוחים בנוסף לגגות משופעים ו/או משולבים.
ד. הוספת הנחיות בנושא התקנת קולטי שמש בחזית הראשית.
ה. הגדלת תכסית מ % 40 ל % 45 באזור מגורים א' ומ % 35 ל % 40 באזור מגורים א1.
ו. התרת בניית פרגולה בשטח המוגדר ע"פ חוק התכנון והבניה.
ז. התרת בניית חצר משק מקורה מעבר לקו בנין אחורי, עד קו בנין אחורי "0", במסגרת שטחי השרות המותרים.
ח. התרת העברת שטחי שרות על קרקעיים ושטחים עיקריים למרתף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
הרחבת הקיבוץ לכיוון מערב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק2, 53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/2008תאריך פרסום: 29/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5771. עמוד: 1715. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2007תאריך פרסום: 19/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5739. עמוד: 590. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200705929/11/2007