שינוי בינוי ושינוי כניסה ראשית לבית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מר/ 12/ 149/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינוי בינוי ושינוי כניסה ראשית לבית מגורים
מספר: מר/ 12/ 149/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאירעמק דותן צור יגאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7365חלק75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200842111/06/2012