שינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין

ישות כללית ח/ 370/ בינוי/ מנחם בגין

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: שינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין
מספר: ח/ 370/ בינוי/ מנחם בגין
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין, גוש 6873 חלקה 40.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולוןשד בגין מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6873חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 370אחוד וחלוקה מחדש, קביעת אזורי מגורים ושטחי מסחר והתווית דרכים חדשותשינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7907/06/2010