שינוי בינוי, קוי בנין ותוספת שטחי בניה, בניית חניון ועליו חצר משחקים שכ' רוממה

תוכנית 3813/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בינוי, קוי בנין ותוספת שטחי בניה, בניית חניון ועליו חצר משחקים שכ' רוממה
מספר: 3813/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
1. שינוי הוראות בינוי שנקבעו בתכנית 3813 ג' לבנין א' (שינוי בגובה מפלסים שנוי קוי בנין ותוספת שטחי בניה ) .
2. קביעת בינוי לבניית חניון מקורה בחזית המזרחית של המגרש , ומתן אפשרות לשימוש בגג החניון כחצר משחקים לגן ילדים. כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי .
ב. קביעת קוי בנין חדשים לבניה כאמור.
ג. הגדלת שטחי בניה מירביים בשטח.
ד. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמנחת יצחק

תיאור המיקום:
שכונת רוממה,
שטח בין קואורדינטות אורך 219/850 - 219/925
שטח בין קואורדינטות רוחב 633/600 - 633/775
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30079חלק164-165
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3813/ גשינוי בינוי - מתחם גן החיות הישן - גבעת קומונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 3999. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות21/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1893.
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/01/2005
קבלת תכנית09/12/2004