שינוי בינוי, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בינוי, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין וניוד זכויות בניה בין קומות תתקרקעיות לקומות על קרקעיות ללא שינוי בסך זכויות הבניה למטרות עיקריות ושרות. כמו כן הסדרת מעבר הולכי רגל דרך שצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק83
11182חלק73-7446
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9230אזור מסחרי, רמת ישישינוי
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
תוכניתג/ 4392שנויים בתקנון תוכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2005תאריך פרסום: 17/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5417. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2005תאריך פרסום: 28/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5372. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005